روش تشخیص زعفران اصلی و تقلبی

به نقل از سایت عطاری و زعفران عطاران، این روزها زعفران، طلای سرخ خراسا...