تولید محتوای ماندگار و انتخاب یک بسکتبالیست

ما قطعا نمی توانیم یک فرمول کلی برای ماندگار شدن ایده یا موفقیت محتوا بنویسیم و با اجرای آن فرمول بتوانیم نتیجه عالی بگیریم اما می توانیم تعدادی از ویژگی های کلیدی و مشترک بین ایده های ماندگار و محتواهای موفق را پیدا کنیم و از آنها کمک بگیریم تا در زمان تولید محتوا با تمرکز روی آنها به نتیجه عالی نزدیک تر شویم .

داشتن ویژگی های کلیدی در محتوا و ایده های ماندگار مانند انتخاب یک بازیکن بسکتبال از میان تعداد زیادی متقاضی است .

همه ما میدانیم که قد بلند ، چابکی ، سرعت و قدرت از جمله ویژگی های کلیدی یک بسکتبالیست حرفه ای و موفق است اما مشخصا برای عالی بودن نیاز نیست یک فرد همه این ویژگی ها را کنار هم داشته باشد .


و از طرفی دارا بودن همه این ویژگی ها هم تضمینی برای موفق شدن یک فرد در بسکتبال نیست .


اما اگر شما از بین تعداد زیادی متقاضی مجبور باشید چند نفر را انتخاب کنید به احتمال زیاد روی افراد با قد 1.90 تا 2.10 بیشتر ریسک میکنید حتی اگر در آینده مشخص شود که آنها فقط قد اضافی داشته اند و اصلا مناسب بسکتبالیست شدن نبودند!

در مورد ایده ها و محتواها هم دقیقا همین حالت حکمفرماست .

و ما به عنوان یک فرد حرفه ای در تولید محتوا برای ماندگار شدن یا حتی کمی بیشتر ماندن محتوا یا ایده یا کمپین ها و… در ذهن مخاطب باید این توانایی را کسب کنیم که بتوانیم ایده ها و محتواهایی که ذاتا استعداد طبیعی در ماندگاری را دارند را تشخیص بدهیم و به عبارت بهتر ایده ها و یا محتوایی را بسازیم و پرورش بدهیم که احتمال و امکان ماندگاری آنها در ذهن مخاطب بیشتر است .