تعویض پلاک نفتکش انگلیسی استنا ایمپر!

خودمانیم برای من خبر توقیف نفتکش قانون شکن انگلیسی یکی از شیرین ترین خبرهای این چند روز اخیر بود! می پرسید چرا؟ دلیلش مشخص است! انگلیسی های خبیث با بی قانونی کامل نفت کش ما را در سواحل جبل الطارق که از مستعمرات فعلی آنهاست توقیف کردند و بدون هیچ دلیل قانونی کارکنان آن را در بازداشت نگه داشته اند و فعلا کوچکترین اقدامی برای آزادسازی آنها انجام نداده اند!

اما حالا پس از برخورد قانونی کشورمان با نفت کش قانون شکن انگلیسی یاران ملکه می فهمند که یک مَن ماست چقدر کره دارد و نباید این دست شیطنت ها را علیه جمهوری اسلامی ایران تکرار کنند!

البته با شناختی که نسبت به رفتارهای سیاسی انگلیسی ها دارم احتمال می دهم که به زودی شاهد عقب‌ نشینی آنها و آزادسازی نفتکش کشورمان خواهیم بود ولی این درس در تاریخ باقی خواهد ماند که نباید با ایران و منافع ملی آن شوخی هایی از جنس توقیف اموال و سرمایه های آن کرد!

راستی به نظر شما با نفت کش های قانون شکن انگلیسی چه باید بکنیم؟!

نوید کمالی - تحلیل گر سیاسی