بازیگر زن فیلم های مستهجن انگلیسی در مورد آرایش دختران ایرانی چه گفت؟

گزارش خواندنی گاردین در مورد رواج عمل های زیبایی در ایران!
گزارش خواندنی گاردین در مورد رواج عمل های زیبایی در ایران!

این ویدئو کوتاه گوشه ای از سخنرانی من در جمع فعالین صنف آرایشگران بانوان می باشد که در طی آن به موضوع رسانه و انحراف در بازنمایی مفهوم زیبایی پرداخته شد.

https://www.aparat.com/v/HsGRl


https://www.aparat.com/v/HsGRl