خاطره چسبناک کچل کننده من !!!

یادم میاد وقتی مهد کودک میرفتم از انرژی زیادی یکجا بند نمیشدم و از اونجاییکه به آزمایش های علمی اون هم روی موجودات زنده علاقه داشتم یکی از پسرهای همکلاسی رو برای آزمایش علمیم انتخاب کردم .

حالا اگه بگی رو یه پسر بچه چه آزمایشی انجام دادی ؟

باید بگم :))) ایشون نمونه زنده برای تست چسب رازی بودن چون باید مطمئن میشدم کاغذهای رنگی کاردستیم یهو از هم جدا نشن .


خب سر کلاس ساخت کاردستی یک چسب رازی کامل رو روی موهای پسر همکلاسیم خالی کردم و مثل شامپو روی سرش بادستام ماساژ دادم .

موهاش مثل این بود :(((
موهاش مثل این بود :(((

حالا بماند به مادرم زنگ زدن که بیا بچتو جمع کن و مجبور شدن کله پسره رو زیر آب جوش بگیرن تا پاک بشه و تهش موهاشو از ته تراشیدن اما واقعا از صداقت کارخونه رازی خوشم اومد .

از همون موقع تصمیم گرفتم مثل چسب رازی حرفم با عملم یکی باشه حتی اگه به بهای تنبیه شدنم تموم بشه .

کچل کوچولو اگه یه وقت این پست رو دیدی ببخشید . :)))