زنان زمینی و مردان سیب زمینی

مرد : تو نمیفهمی زن ها عقلشون ناقصه !!!

زن : اما آقای مثلا محترم از کجا به این نتیجه رسیدی ؟

مرد : حرفم درسته مگه خلافش ثابت شه .

زن : باشه ثابت می کنم .

فکر کنم همه ما خانم ها ازین جور حرفا که زن عقلش ناقصه ، زن خوابش چپه ، زن فلانه و بیساااار شنیدیم.

اگه از کسی که تا حالا بستنی نخورده بپرسی بستنی چه مزه ایه میگه نمیدونم . پس اگه تجربه ای از موضوعی نداشته باشیم نمی تونیم اون رو تشخیص بدیم و توصیفش کنیم .

ناقص العقل بودن یه صفته و طبق اون چیزی که بالا گفتم که اگه موضوعی رو تجربه نکرده باشی نمیتونی تشخیصش بدی و توصیفش کنی پس حتما کسی که دهنش به این صفت باز میشه این ناقص بودن رو در خودش حس کرده و تجربشو داشته ، برای همین تو بقیه افراد تشخیصش میده .

پس خانم های عزیز اگه ازین به بعد ازین حرفا شنیدین بدونین با کسی که خودش فلااااااااانه طرفین . تمااااام .