همه جات با هم کار نکنه!

پشت میزم نشسته بودم و یک دستم خودکار بود و صورتحساب رو چک میکردم ، تو دست دیگم یه شلیل بود که یه گاز کوچولو میزدم .

تلفنم که طبق معمول زنگ خورد و بین گوش و شانه ام کیپش کردم و حرف میزدم ، اون پایین هم که طبق عادت پاهامو تاب تاب می دادم :)))

مسئول دفترمون اومد تو و با دیدن من زد زیر خنده و گفت خانم اکبری باید همه جاش با هم کار کنه وگرنه گیر میکنه ثابت می شه .

همه که بهم خندیدن هیچی ، آخه مگه این همون چند تا هندونه با یه دست برداشتن نیست ؟
تازه هیچکدومشم نیوفتاد :)))


یکم که فکر کردم بهش حق دادم تو کارهای سطحی و عادی اشکال نداره همه جامون باهم کارکنه ولی اگر می خواین یه کار مهمی رو درست انجام بدین و به موفقیت برسین لازمش تمرکز کامل روی اون کاره .

هدفتو انتخاب کن و بعد تمرکز کن
هدفتو انتخاب کن و بعد تمرکز کن

واسه همین گفتن :

نخستین قانون موفقیت، تمرکز است. ویلیام ماتیوس
کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد، به هیچ یک از آنها نمی رسد، مگر اینکه در بین آنها با ارزش ترین را انتخاب کرده و آن را به عنوان هدف خویش برگزیند.
اُرد بزرگ