بهترین روش برای فرم دادن به لب کدومه !؟...

جراحی سانترال لب تنها برای افرادی که فاصله ی لب و بینی آنها زیاده مناسب است و نمایش دندانها بعد از لیفت سانترال بیشتر می شود . اما باید توجه داشت لیفت سانترال فرم لب را تغییر نمی ده و برای فرم دادن به لب روش جراحی مستقیم لب مناسب تر است. همچنین برای افرادی که بیرون زدگی لب بالا دارند و یا به عبارتی فک بالای آنها بیرون زدگی بیشتری دارد سانترال مناسب نیست زیرا باعث می شود بیرون زدگی بیشتر نمایان بشود . تنها راه برای کاهش بیرون زدگی لب بالا جراحی مستقیم لب می باشد .