چالش کتابخوانی طاقچه: ماهی سیاه کوچولو


کتاب ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی یک اثر تمثیلی جذاب برای همه سنین !

کتابی کوتاه ، پر مغز ، ساده ، متفاوت و انقلابی . دیالوگ‌های ماندگاری که آدم رو به فکر وادار میکنه. اثری که انسان آزادی خواهِ خفته در ما رو بیدار میکنه.

جسارت و شجاعت مثال زدنی ماهی سیاه کوچولو ، میتونه الگو و سرمشق همه ما باشه چه نسل خردسال و چه بزرگسالان .

حرکت کردن تو مسیری که همسفری نیست و خطر بسیار هست ، جدا شدن از عزیزان و خارج شدن از محیط امن . رو به رو شدن با غریبه ها ، دوراهی اعتماد و عدم اعتماد . دوراهی نجات خودم یا قدم برداشتن در جهت نجات همه . الویت دادن به حیات دیگری . پیش رو بودن یا مانند همه بودن . معنا بخشی به زندگی و مرگ . خلاصه زندگی !

روایت جذاب جرأت یک ماهی کوچولو برای رو به رو شدن با زندگی . جرأت متفاوت بودن ، متفاوت فکر کردن و مهم تر از همه ، متفاوت عمل کردن .

آیا همه ما وقتی با واقعیتی رو به رو میشویم که نیاز به بازنگری و تغییر داره ، با جسارت بیانش میکنیم ؟

آیا نداشتن همسفر ، مارو از رفتن به یک سفر پر مخاطره منصرف نمیکنه؟

آیا عمل کردن خلاف عرف پذیرفته شده برای ما مقدوره؟

چقدر تو مسیرهای نو با بهانه تراشی کوتاه اومدیم ؟

چقدر لذت کشف نشده برای خودمون باقی گذاشتیم ؟

سایز دنیای ما چقدره ؟ ما خودمون رو تو کدوم جویبار حبس کردیم؟

از کی برای تعریف دنیامون ، ایدئولوژی قرض میگیریم ؟

بین اطرافیان مون کی ماه سیاه کوچولو عه؟

و یه سوال خیلی مهم ! اگر ما کنار ماهی سیاه کوچولو بودیم باهاش همسفر میشدیم ؟

« شب تا صبح همه اش در فکر دریا بود ...»

« چه سال و زمانه ای شده ! حالا دیگر بچه ها میخواهند به مادرشان چیز یاد بدهند ! »

« شما زیادی فکر میکنید ، همه اش نباید فکر کرد ، راه که بیفتیم ترسمان به کلی میریزد . »

« من میخواهم بدانم که ، راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا ، هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد ؟...وقتی حرف ماهی کوچولو تمام شد ، مادرش گفت : بچه جان ! مگر به سرت زده ؟ دنیا !...دنیا!...دنیا دیگر یعنی چه؟ دنیا همین جاست که ما هستیم ، زندگی هم همین است که ما داریم ... »

« مرگ خیلی آسان میتواند الان به سراغ من بیاید . اما من تا میتوانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ رو به رو شوم - که میشوم - مهم نیست ، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد .»

ایجاد تغییر در یک قالب فکری پذیرفته شده برای عموم ، کمی ترسناکه ! تحمل دیگرانی که نمیتوانند با استدلال درست همراه بشن ، دلهره آوره !

به نظرم ماهی سیاه کوچولو هم برای ماجراجویی و اقدام نو اش کمی اضطراب داشته ولی پادزهر ترس ، اقدام است . کاش ما هم قبل از مرگ، برای تغییراتِ منطقی ، اقدام کنیم !

لینک این کتاب زیبا رو میذارم تا رایگان از طاقچه دریافت کنید 🌷

https://taaghche.com/book/503/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88

https://virgool.io/p/umzydk9wmjao/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%7C%D8%B5%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%7C%D8%B7%D8%A7%D9%82%DA%86%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%B5%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%B9%D8%B4%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF.%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%8C%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA....taaghche.c


https://taaghche.com/book/503