رویای تغییر

http://sharenovate.com/content/uploads/sngine_2948804db631ee4c7c03f6bfe937c205.mp4


از دنزل واشینگتن بازیگر موفق سینما دعوت شده تا در جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه UCLA سخنرانی کند؛ او در سخنرانی‌اش به شکوه شکست اشاره می‌کند.

عید داشتن یعنی رویای تغییر داشتن!

و رویای تغییر یعنی شکست بزرگ نصیب هر کسی نخواهد شد. شکست بزرگ تنها نصیب کسی می‌شود که رویای بزرگ دارد!