معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران


امیر ناظمی این افراد را دنبال می‌کند:

دست چینی از دغدغه های توسعه ایران را منتشر می‌کند. هیئت تحریریه‌ای متشکل از علی سرزعیم (اقتصاددان) ، امیر ناظمی (متخصص سیاست علم و فناوری) و محمد فاضلی (جامعه‌شناس) اداره این شبکه را بر عهده دارند.
💢 با من تاریخ را ورق بزن 💢 پژوهشگر در تاریخ و اسطوره‌شناسی "دکتری تاریخ‌هنر، کارشناس‌ارشد تاریخ ایران‌باستان" تلگرام 🔻 https://t.me/Dr_Ali_Nikoei تویتر 🔻 https://twitter.com/Dr_Ali_Nikoei
وبلاگ‌نویس و توسعه‌دهنده