همینجوری:)

شبیه یه خوشه انگور سیاه نیست؟:)
شبیه یه خوشه انگور سیاه نیست؟:)
بعد اینکه کَندَمش عذاب وجدان گرفتم:/
بعد اینکه کَندَمش عذاب وجدان گرفتم:/
چشمه آب برای آبیاری زمین ها
چشمه آب برای آبیاری زمین ها
انقدر زلال و تمیز که نگو:)
انقدر زلال و تمیز که نگو:)
آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من ای عقل عقل عقل من، ای جان جان جان من:)))
آن سو مرو این سو بیا ای گلبن خندان من ای عقل عقل عقل من، ای جان جان جان من:)))


بیوی آقای دانیال محمودزاده که خیلی (به توان بی نهایت) قشنگه:)))

تو روستا همه با چادر رنگی هستن، منم همرنگ جماعت شدم🙃
تو روستا همه با چادر رنگی هستن، منم همرنگ جماعت شدم🙃


آسمون انقدر تمیززز
آسمون انقدر تمیززز
این قاصدکه ها! باید تکونش بدی تا پخش شه!
این قاصدکه ها! باید تکونش بدی تا پخش شه!
🙃🌊
🙃🌊
☁💙🤍
☁💙🤍
گلدونای مامان بزرگم🌿💚
گلدونای مامان بزرگم🌿💚
🌱
🌱
وقتی مجبوری تو مسافرت کار کنی🤦🏻‍♀️😒
وقتی مجبوری تو مسافرت کار کنی🤦🏻‍♀️😒
پر سنبل بودااا
پر سنبل بوداااخب سلام

دوست داشتم منم یه پست عکس دار بذارم خب:) صدای ماه میذاره دوستاشم ازش کلی تعریف میکنن، ببینم شماام بلدین از عکاسیم تعریف کنین یا اینم مثل شعرم میشه😒😂😂

آهان اینارو داشت یادم رفت😁😅😌

چون قشنگن خب:)

https://virgool.io/@m_65638843/%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-iy91rk8ikv7m