محصول در استارتاپ‌ها چیست؟

یکی از اصلی‌ترین ارکان شکل‌گیری یک استارتاپ محصول است. محصول به عنوان هسته اصلی یک کسب‌وکار، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری و توسعه کار دارد و مسیر رشد استارتاپ را مشخص می‌سازد. خلق ارزش و رشد سریع در یک تیم استارتاپی بدون شناخت دقیق محصول ممکن نیست. درستی شناخت یک محصول به شما کمک می‌کند تا از مشکلات مربوط به ساختار تیم اجتناب ورزید. یک محصول از طریق یک فرآیند خلق می‌شود تا مزیتی در بازار ایجاد کند. این فرآیند ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه باشد اما بعضی فعالیت‌ها برای ایجاد هر محصولی مورد نیاز است. محصول بر مبنای یک نیاز متولد می‌شود و بناست در تعامل با یک کاربر مشکل یا خواسته‌ای را برطرف کند. ازین منظر یک صندلی یا یک اپلیکیشن هر دو محصول هستند و این محصول می‌تواند فیزیکی، دیجیتالی و حتی یک خدمت باشد. خلق محصولات معمولا در یک چرخه صورت می‌گیرد که ممکن است شامل محصولات ساده‌تر شود به این معنا که یک محصول بزرگتر شامل زیرمحصول‌هایی است که خودشان ماحصل یک فرآیند تولید دیگر هستند. هر محصول مزیتی برای بازار تعریف خواهد کرد. این مزیت در رقابت بسیار موثر است. توسعه محصولات با توجه به بازار و ارزشی که ایجاد می‌کنند تعریف می‌شود.

محصولات می‌توانند فیزیکی، مجازی یا سایبری باشند. هر محصول هزینه تولیدی دارد که قیمت نهایی ارائه به آن بستگی دارد. بسته به محصول، روش ارائه و فروش آن ممکن است تغییر کند و طرح کسب‌وکار مشخص می‌کند که راهبرد عرضه و کسب درآمد یک محصول چه خواهد بود. هر محصول یک چرخه عمر نیز دارد که در محصولات فیزیکی درک این مساله ساده‌تر است و با عدم عملکرد یا خرابی محصول، چرخه عمر به پایان می‌رسد. برندها اغلب با گذشت زمان سعی در به‌روز نگه‌داشتن محصولاتشان و تطابق هر چه بیشتر آنها با شرایط را دارند.

محصول در یک چرخه‌ی تولید، استفاده و مصرف‌کننده زیست می‌کند. هدف تولیدکننده فروش بیشتر و هدف مصرف‌کننده یافتن پاسخ برای نیازهایش است. برای این منظور می‌توان از طراحی تجربه کاربری برای انطباق هرچه بیشتر محصول با کاربران آن بهره گرفت. روش‌های توسعه محصول به رشد هدفمند ویژگی‌های محصول کمک می‌کنند. تیم‌های استارتاپی همواره باید به دنبال راه‌هایی برای افزایش بازدهی در فرآیند تولید و رصد دقیق کاربران برای بهبود مداوم محصول و گرفتن سهم بازار بیشتر از مشتریان باشند.
این مطلب در روزنامه جام‌جم: magiran.com/n3765406