ویرگول
ورودثبت نام
میترا رجائی
میترا رجائی
خواندن ۷ دقیقه·۴ سال پیش

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه و ابطال شناسنامه

در این مقاله از سایت گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت به بررسی موضوعات شرایط تغییر تاریخ تولد در شناسنامه ، وکیل تغییر سن شناسنامه ، ابطال شناسنامه یا باطل کردن شناسنامه ، موارد ابطال شناسنامه و نحوه آن و وکیل ابطال شناسنامه خواهیم پرداخت. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
اشخاص به دلایلی خاص از جمله استخدام، وصلت و امثال آن، تمایل به زیاد و یا کم شدن سن شناسنامه ‌ای خود دارند. اما این به منزله نفی مسائل واقعی که سن فرد سن شناسنامه ‌ای وی نیست، نمی‌باشد. تغییر سن افراد در شناسنامه دارای فرآیند خاص و بسیار دقیق قانونی در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال است، افرادی که به اشتباه سن آن‌ها در شناسنامه زیاد یا کم درج شده باشد. با ارائه اسناد قانونی و مستند می‌توانند بر اساس حکم و دستور مراجع ذیصلاح برای شرایط تغییر تاریخ تولد در شناسنامه اقدام کنند.

برابر ماده واحده «قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها» مصوب سال 1367، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می‌باشد.

تغییر سن در شناسنامه
تغییر سن در شناسنامه


بهترین وکیل ابطال شناسنامه و تغییر سن شناسنامه

1. تغییر تاریخ تولد در شناسنامه متقاضی سن بیش از 5 سال سن: اشخاص می‌توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد در کمیسیون ثبت احوال درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند. وفق تبصره ماده واحده قانون یاد شده، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر خود و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه =صالحه محل تشکیل می‌گردد، بیش از 5 سال باشد، می‌تواند سن خود را اصلاح نماید. بر این اساس، تنها در صورت ارائه مدرک مستدل، این درخواست در کمیسیون تشخیص سن بررسی می‌شود. در صورت عدم موافقت کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال با تغییر تاریخ تولد در شناسنامه صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد. تصمیمات کمیسیون مقرر در ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها در صورتی که خلاف قوانین و مقررات باشد از سوی فرد متقاضی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت را خواهد داشت.

نکته: هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .
ـ اشخاص ۱۸ سال به بالا .
-اشخاص کم‌تر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .
-پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کم‌تر از ۱۸ سال .
ـ قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

2. تغییر تاریخ تولد در شناسنامه سن کمتر از 5 سال: با توجه به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره 599 مورخ 13/4/1374 و اصل (159) قانون اساسی مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد در شناسنامه کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخ تولد خود کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می‌باشد. دعوا باید به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه فرد متقاضی صورت گیرد که رأی مذکور قابلیت اعتراض از سوی طرفین را در دادگاه تجدید نظر خواهد داشت،
بدیهی است در خصوص طرح دعوا در دادگستری مبنی بر اصلاح سن کمتر از 5 سال چه به نحو کاهش و چه به نحو افزایش هر گونه دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات مامورین ثبت احوال و … را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه نمود. در این زمینه می‌توان به شهادت شهود و ارجاع به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی استناد نمـود می‌بایست دقت داشت که بر حسب ماده(241) قانون آیین محاکمه مدنی ارزش شهادت شهود با محکمه می‌باشد. در اغلب موارد دادگاه‌ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می آورد و همچنین از جمله آزمایشات کمیسیون به سنجش تراکم استخوان می‌توان اشاره کرد.

مقاله پیشنهادی: شرایط تعیین و تغییر نام خانوادگی چیست؟

تغییر تاریخ تولد در شناسنامه
تغییر تاریخ تولد در شناسنامه


دعوای ابطال شناسنامه

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود. سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است و صاحب شناسنامه کم‌تر از 18 سال حق طرح دعوی ندارد و دعوای ابطال شناسنامه یا باطل کردن شناسنامه ، مربوط به احوال شخصیه افراد است. قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند. سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد. تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود. انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است. تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است. ابطال شناسنامه و تغییر تاریخ تولد در شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه‌ جدید باید متکی بر دلایل قانع کننده باشد معمولاً باطل کردن شناسنامه برای کم کردن سن صورت می‌گیرد و در این حالت، خواهان مدعی می‌شود که به عنوان مثال شناسنامه فعلی متعلق به برادرش است و والدین پس از فوت او، آن را باطل نکرده‌اند، در این راستا باید شهودی معرفی شوند و از طرف دادگاه نیز مساله به پزشکی قانونی برای تشخیص صحت ادعا ارجاع می‌شود.

نکته ـ طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب 1367، اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد، ممنوع و بیش از 5 سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است، ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا 5 سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است.

نکته ـ تغییر سن کمتر از ۵ سـال در صلاحیت محکمه صدور شناسنامه متقاضی می باشد.
نکته ـ خوانده شکایت، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است.
نکته ـ رای محکمه بدوی قابل اعتراض در محکمه تجدید نظـر استان می باشد و رای مذکور قطعی می باشد. اگر فردی یک مرتبه تقاضـای تغییر تاریخ تولد در شناسنامه را تقدیم محکمه نماید و رای قطعی در زمینه رد ادعای متقاضی صادر گردد (حکم به رد دعوی) توانایی مجـدد طرح شکایت برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه گفته می‌شود.

سؤال ـ با توجه به اینکه اداره ثبت احوال سن قانونی را 18 سال تمام می‌داند. آیا افرادی اعم از دختر یا پسر که به هر ترتیب نسبت به بعضی از مندرجات شناسنامه خود اعتراض دارند، می‌توانند علیه اداره ثبت احوال اقدام به طرح دعوی بنمایند؟
پاسخ ـ سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است، قانونی و معتبر است و لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از 18 سال تمام است، نمی‌توانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دادخواست تقدیم نمایند. رأی وحدت رویه شماره 518 مورخ 18/11/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف وی قهری است مؤید مراتب فوق است.

سؤال ـ آیا اصلاح سن محدود به موارد کاهش آن است؟
پاسخ: با توجه به تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب سال 1367، این مورد از شمول تبصره مذکور خارج است و مقوله اصلاح سن در ادارات ثبت احوال انجام می‌شود و درخواست ‌هایی که فقط برای تغییرات بیش از 5 سال است، توسط کمیسیون تشخیص مستقر در ادارات ثبت احوال که متشکل از رئیس ثبت احوال، فرماندار ، پزشک و … است، بررسی می شود. اصلاح سن که از طریق دادگاه انجام می‌شود محدودیت سنی وجود ندارد و فرد می تواند با طرح دعوی در دادگستری نسبت به مشکل سن خود اقدام کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط تغییر تاریخ تولد در شناسنامه ، تغییر سن شناسنامه و باطل کردن شناسنامه با ما تماس حاصل فرمایید. گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت با ارائه کلیه خدمات حقوقی، در خدمت شما عزیزان می باشد.

[vc_row][vc_column width="1/6"][/vc_column][vc_column width="2/3"][vc_cta h2="" txt_align="center" shape="round" style="flat" color="juicy-pink"]

برای مشاوره حقوقی کاملا رایگان تماس بگیرید : ۸۸۷۳۴۴۹۳ - ۰۲۱

[/vc_cta][/vc_column][vc_column width="1/6"][/vc_column][/vc_row]

تغییر تاریخ تولدتغییر تاریخ تولد در شناسنامهتغییر سن در شناسنامهابطال شناسنامهباطل کردن شناسنامه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید