ایرانی، تو آدم نیستی

این روزا همه از تاثیر قطع اینترنت بر کسب و کارشون حرف میزنن. شاید کمتر کسی به عمق فاجعه ای که با اون دست و پنجه نرم میکنیم توجهی داره.

حاکمیت ایران، در طول چهار دهه گذشته بارها در مقاطع مختلف ثابت کرده که ارزشی برای حقوق بشر و حتی حاکمیت قانون و قانون اساسی قایل نیست.

حکومت بی پرده به ما میگه حق هیچ اعتراضی به تصمیماتی که من میگیرم و قراره که تمام زندگیت را تحت و شعاع قرار بده نداری.

حکومت به ما میگه، زندانی، دست از پا خطا کنی، همین چیزی که داری را هم از دست میدی. این روزا حکومت بلندتر از همیشه فریاد میزنه، ایرانی، تو آدم نیستی.