حواله خودرو چیست؟

حواله خودرو در واقع قراردادی میان شرکت سازنده خودرو و شخص خریدار می باشد که طی آن فروشنده شرکت خودروساز و خریدار حواله شخص می باشد در متن قرارداد شرایط معامله ذکر شده است معمولاً به این صورت می باشد که خریدار با پرداخت مبلغ معینی در زمان های مشخصی صاحب یک خودرو در زمان خاصی خواهد شد در ایران چندین نوع قرارداد حواله خودرو میانه شرکت سازنده و خریدار داریم که به لحاظ زمانی شامل پیش فروش و یا فروش فوری یا فوق العاده می باشد و به لحاظ قیمتی دارای دو نوع قیمت قطعی و قیمت غیر قطعی می باشد

فرق پیش فروش و فروش فوق العاده یا فوری

در فروش فوق العاده قیمت خودرو قطعی و پول ماشین به صورت یکجا پرداخت میشود که بعد از پرداخت و عقد قرارداد و دریافت مدارک خودرو در طی زمان ذکر شده در قرارداد به شخص خریدار تحویل داده می‌شود و در پیش فروش خریدار بخشی از پول خودرو را پرداخت میکند که مابقی آن در طی اقساط مختلفی قبل یا بعد از تحویل خودرو پرداخت می کند.

تفاوت قیمت قطعی و قیمت غیر قطعی حواله خودرو

در قیمت قطعی در همان ابتدای عقد قرارداد قیمت خودرو مشخص است و می دانیم که در نهایت چقدر باید به شرکت خودروساز پرداخت نماییم ولی در قیمت غیر قطعی با توجه به تورم و شرایط بازار ممکن است قیمت خودرو با آنچه که در روز اول در بازار مشاهده میکنیم متفاوت باشد

نوع دیگری از حواله ها نیز به صورت فروش اقساطی می باشد که شرکت بخشی از پول خود را در ابتدا دریافت نموده و خودرو را به مشتری تحویل می دهد و سپس در اقساط معینی مابقی پول خودرو را دریافت میکند.