کارخانه عوام سازی 1

در این نوشته ها قصد دارم، خلاصه ای از کتاب Dumbing Us Down نوشته John Taylor Gatto به نگارش درآورم.

جان تیلور گاتو، معلم نمونه سال در نیویورک انتخاب می شود. در جلسه تقدیر از وی، در حضور تعداد زیادی مسئولین مرتبط به آموزش و پروش، وی شروع به سخنرانی جنجالی ای می کند و حقایقی از نظام آموزشی آمریکا بیان می کند. این سخنان آن چنان صریح و تلخ هستند که برخی از آن بعنوان قرص قرمز رنگ (اشاره به فیلم ماتریکس، وقتی نئو باید بین قرص قرمز و آبی یکی را انتخاب می کرد. نئو در صورت انتخاب قرص قرمز به حقیقت پی می برد، حقیقت اما تلخ) یاد می کنند.

تقریبا تمام ایراداتی که نسبت به سیستم آموزشی و مدارس در این کتاب آمده است، با دقت زیادی به مدارس و سیستم آموزشی ایران نیز وارد است. اسم این نوشته ها را (با الهام از نام کتاب) کارخانه عوام سازی انتخاب کردم، زیرا خروجی چنین سیستم آموزشی یک جمعیت باسواد عوام است که تحصیلات دارند ولی چیزی نمی فهمند.


کارخانه عوام سازی 2: هفت درسی که یک معلم مدرسه یاد می دهد


توضیح: جلد اصلی کتاب تغییر داده شده است
توضیح: جلد اصلی کتاب تغییر داده شده است