چک لیست کمینه محصول پذیرفتنی

کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)
کمینه محصول پذیرفتنی (MVP)


استراتژی کمینه محصول پذیرفتنی یا MVP به استارت آپ ها و شرکت ها کمک میکند تا در بازه ی زمانی کوتاه تری فرایند طراحی را اجرا کنند و در مقابل هزینه ی تولید بازگشت سرمایه ی بیشتری دارد این استراتژی کمک میکند حداقل محصولی ارائه شود که به اصلی ترین نیاز ها بپردازد و بتواند جایگاهی در میان اصلی ترین مشتریان پیدا کند

اما گاهی استارت اپ ها و شرکت ها در بکارگیری این استراتژی دچار اشتباه میشوند از این رو بهتر است قبل از اینکه هرگونه هزینه ای در این راستا بشود ابتدا مواردی که در ادامه در مورد آنها صحبت میکنیم بررسی شود

بطور خیلی خلاصه قبل از اینکه استراتژی کسب کارتان را به MVP تغییر دهید در نظر داشته باشید که:

۱-به چه دست آوردی میخواهید برسید

۲-چگونه اساس ساخت و طراحی را بر پایه ی MVP طرح ریزی خواهید کرد

۳-و آیا احتیاج دارید مواردی را مورد آزمایش قرار دهید؟

ما وقتی به عنوان طراح و استراتژیست سعی میکنیم کارفرما را آماده کنیم برای پایه ریزی MVP بطور معمول یک چک لیست کمک شایانی به ما میکند

اولین مرحله بررسی درجه ی اشتیاق (desirability) - امکان پذیری(feasibility) - زیست پذیری(viability)

mvp checklist
mvp checklist

درجه ی اشتیاق

لازم است که بررسی کنید که آیا نیازی در بازار به محصولات و خدمات شما هست؟ و آیا کاربران مورد نظر شما احتیاج به استفاده از این خدمات دارند یا خیر؟

امکان پذیری

شما احتمالا آگاهی از وضعیت تجاری ای که برایتان پیش می آید ندارید ولی خوب است اگر از پیش موارد مختلف را پیش بینی کنید

زیست پذیری

لازم است که بدانید در بلند مدت محصول مورد نظرتان چگونه خلق ارزش میکند و آیا این ارزش آفرینی به میزان لازم سودآور است ؟

مرحله ی پیاده سازی استراتژی :باید بدانید چه چیزی خواهید ساخت

همین طور که جلو میروید لازم است که به شفافیت کامل راجع به موارد زیر برسید

MVP Startegy
MVP Startegy

ویژگی های اصلی کمینه محصول پذیرفتنی(MVP Feature Set)

در این مرحله شما به تحقیقات کاربری احتیاج دارید تا ببینید که چه ویژگی هایی برای کاربران کلیدی ترین هستند

گزاره ی ارزش(Value proposition)

در این مرحله لازم است بررسی کنید که مشتری شما چه میزان ارزشی را تجربه کرده است و چطور محصول پیشنهادی برای کاربران ارزش آفرینی میکند

قلاب(Hook)

استراتژی بازاریابی برای قلاب کردن کاربرانتان را هر چه سریعتر به کار ببندید از جمله ی این استراتژی ها تبلیغات و بازاریابی ایمیلی است

مدل کسب و کار (The Business Model)

روش در آمد زایی و حاشیه ی سود بدست آمده از کسب و کار را محاسبه کنید میزان هزینه ها را نیز بررسی کنید

شناخت کاربران

از کاربرانتان پرسونا تهیه کنید و سعی کنید نیاز ها و دغدغه های آنها را به خوبی شناسایی کنید

مرحله ی اجرایی

ابهام زدایی ( E2E )

محصول شما چیزی بیشتر از گذاره ی ارزش و تعدادی ویژگی کلیدی است در مورد آن به شفافیت و قطعیت برسید لازم است که کاربر شما بلافاصله بعد از مواجه با خدمات یا محصول شما متوجه کارایی و ارزش آن بشود لازم است کاربردی و کارآمد باشد بدون اینکه کاملا ایده آل باشد

جزییات

محصول شما باید قابل توضیح دادن و شفاف باشد بطور مثال اگر ارزش آفرینی شما از نوع تولید محتواست لازم است که بدانید سر فصل ها چه چیز هایی هستند؟به چه نحوه ای ارائه میشوند؟ چه فرمتی دارند؟ و غیره

نیاز های پایه ای

بررسی کنید که چه پیش نیاز ها و لایه هایی باید تعریف شود برای اینکه محصولی زنده و پویا داشته باشید

مرحله ی آزمایش

ساخت یا تخریب فرضیات

۵ تا ۸ فرضیه را مورد آزمایش قرار دهید تا متوجه شوید کدام به اعتبار دارد و کدام نه این مرحله اساس مراحل بعد است

برنامه ی آزمایش

برنه ای برای آزمایش فرضیات کلیدی با تعداد محدودی از کاربرانتان بچینید تا به شفافیت بیشتری نسب به فرضیات مطرح شده برسید

ذخیره سازی قانونی اطلاعات

در این مرحله سعی کنید تا میتوانید اطلاعات در مورد کاربرانتان بدست آورید تا در مرحله ی ابتدایی طراحی (تحقیقات کاربری) مورد استفاده قرار گیرد