معرفی کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا

در این مطلب به معرفی کتاب معروف هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا می پردازم ؛ کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا به بیان قوانینی از کائنات می پردازد که رعایت و به کارگیری آن ها در زندگی موجب موفقیت انسان و رسیدن او به اهدافش می شود

دانلود کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا PDF

برای دانلود نسخۀ pdf کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید

https://kelideservat.com/downloads/the-seven-spiritual-laws-of-success-pdf/


سرفصل کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا

فصل اول قانون توانایی مطلق

فصل دوم قانون بخشایش

فصل سوم قانون کارما یا علت و معلول

فصل چهارم قانون کمترین تلاش

فصل پنجم قانون قصد و آرزو

فصل ششم قانون عدم دلبستگی

فصل هفتم قانون دارما یا غایت حیات

چکیده و نتیجه گیری

درباره نویسنده

توصیه دکتر چوپرامقدمه ای از کتاب هفت قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا

اگرچه عنوان این کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است می‌توان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید زیرا همان اصولی را عرضه می‌کند که طبیعت برای آفرینش هر چیز در بعد مادی هر آنچه می‌بینیم و می‌شنویم و استشمام می کنیم مزه می کنیم لمس می‌کنیم از آنها سود می جوید در کتاب آفرینش فراوانی آگاهی از ثروت در حیطه تمامی امکانات گام های آگاهی از ثروت را بر اساس ادراک راستین کنش طبیعت خلاصه کرده‌ام

هفت قانون معنوی موفقیت جوهر این آموزش است هرگاه این دانش را در آگاهی تان درونی کنید

این توانایی را به شما خواهد داد که با سهولت و بی تکاپو ثروت نامحدود بیافرینید و در هر کاری موفقیت را تجربه کنید موفقیت در زندگی را می توان به صورت گسترش مدام شادمانی و تحقق فزاینده هدف های ارزشمند تعریف کرد موفقیت یعنی این توانایی که آرزوهای تان را با سهولت و بی تکاپو برآورده سازید با سایت کلید ثروت همراه باشید با این حال موفقیت از جمله آفرینش ثروت همواره به صورت فرایندی مستلزم سخت کوشی و اغلب به بهای صدمه زدن به دیگران پنداشته شده است نیاز داریم نسبت به موفقیت و فراوانی نگرشی معنوی تر داشته باشیم که به معنای جریان فراوان همه محبت های نیکوست با وقوف به قانون معنوی و کاربرد آن خود را در هماهنگی با طبیعت قرار می‌دهیم و سبکبالی و شادمانی و عشق می آفرینیم موفقیت جنبه‌های بسیار دارد ثروت مادی فقط یکی از آن جنبه هاست وانگهی موفقیت یک سفر است نه مقصد فراوانی مالی با همه تجربیات آن یکی از چیزهایی است که این سفر را دلپذیرتر می‌کند اما موفقیت تندرستی و نیرو و انرژی و شور و شوق زندگی و روابط موفقیت آمیز و آزادی اخلاق و ثبات عاطفی و روانی و احساس آسودگی و آرامش ذهن را شامل می شود حتی با تجربه همه این چیزها مادامی که بذر الوهیت درونمان را پرورش نداده باشیم احساس توفیق نمی کنیم در واقع خودمان الوهیتی به سیمای مبدل هستیم و الوهیت درونمان تجلی کاملی را می جوید از این رو موفقیت راستین یعنی تجربه اعجاز و شکوفایی الوهیت درونمان تجلی کامل را می‌ جوید از این رو موفقیت راستین یعنی تجربه اعجاز و شکوفایی الوهیت درونمان یعنی به هر کجا که می رویم و در هر چه که می‌بینیم الوهیت را احساس میکنیم در نگاه یک کودک در زیبایی یک گل در پرواز یک پرنده هرگاه زندگی‌مان را نه به صورت گاه‌گاه بلکه تمام مدت به سیمای تجلی اعجاز آمیز الوهیت تجربه کنیم آنگاه مفهوم راستین موفقیت را خواهیم یافت


منبع : مقاله "کتاب هفت قانون معنوی موفقیت" در سایت کلید ثروت