آدم های سمی اطرافتان را بشناسید

بعضی افراد واقعا می توانند شما را از شدت عصبانیت دیوانه کنند. آیا کسی در زندگی شما وجود دارد که دیوانه تان کند ، یک خویشاوند ، رئیس یا دوست یا حتی همسر ! آیا افرادی وجود دارند که که باعث شوند احساس ناکارآمدی، بی ارزشی یا بدبختی کنید؟ اگر شخصی در زندگی شما هست که از شما حمایت نمی کند و آرزوی خوشبختی شما را ندارد ، پس در زندگی خود فردی سمی دارید ....

تقریبا همه ی ما در مدرسه ، دانشگاه ، محیط کار و یا در جمع خانواده ، تجربه ی برخورد با کسانی را داشته ایم که همیشه ساز مخالف می زنند.خودرای بودن آنها جو دوستانه را از بین می برد و حالتی منفی بین افراد حاضر برقرار میکنند. واقعیت این است که افراد منفی گرا قادرند منفی نگریشان را به حقیقتی فراگیر تبدیل کنند و همچنین افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند .افراد با اعتماد به نفس بالا فکر میکنند همیشه از همه اطرافیانشان بهتر هستند به همین دلیل رفتاری آزاردهنده و گفتاری نیش مانند دارند.

در ادامه با چند گروه مهم آدم های سمی آشنا می شویم:

قضاوت کننده ها: این افراد همیشه در حال انتقاد از زمین و زمان هستند آنها از قضاوت خسته نمی شوند. به هیچ وجه منفی گرایی این افراد را به خود نگیرید چون این دقیقا همان چیزی است که این افراد به دنبال آن هستند.

بهانه گیرها : این گروه با بهانه تراشی سعی دارند تقصیرها را گردن دیگران بیندازند . این افراد مسموم ترین افرادی اند که هیچ گاه مسئولیت کارهای خود را به عهده نمیگیرند و همیشه انگشت اتهام را به سوی دیگران می گیرند.

خبرچین ها: گونه ی دیگر آدم های سمی کسانی هستند که مدام پشت سر بقیه حرف می زنند و شایعه درست می کنند.

دروغگوها : انسان های قلابی و دروغگو که نمی توان تشخیص داد واقعیت را می گویند یا دروغ جدیدی را میسازند . اطمینان کردن به این افراد کار دشواری است.

برای تغییر شیوه رفتار و افکار افراد سمی باید آموزش ببینیم . اما میتوانیم با راهکارهایی مناسب بهترین شیوه مقابله با آنها را بیاموزیم و به کار ببریم . ابتدا اگر مرزی را مشخص کنید و تصمیم بگیرید کی و کجا با یک فرد مشکل‌ساز درگیر شوید، می‌توانید بخش بزرگی از آشفتگی‌ها را کنترل کنید. تنها رمز این است که سر حرف خود بمانید و وقتی فردی قصد عبور از مرز شما را دارد، بر خط‌ قرمزهای خود پافشاری کنید.

معرفی کتاب برای مقابله با افراد سمی

کتاب آدم های سمی

آدم های سمی نسل نواندیش
آدم های سمی نسل نواندیش

کتاب ده روش مقابله با آدم هایی که می خواهند زندگی تان را نابود کنند(آدم های سمی) را آموزش میدهد.