دریافت لیست شهرهای ایران در node.js

چند روز پیش یک پکیج نوشتم به خواسته یکی از دوستان برای دریافت استان های ایران و شهرهای مرتبط با استان و داخل npm قرار دادم و گفتم شاید کسی لازم داشته باشه.

البته باید تست ها و یک سری نکات دیگه هم داخل پکیج اضافه بشه که در اسرع وقت این کارو میکنم
https://github.com/nimahkh/iran_beauty

خیلی کار باهاش سخت نیست . کافیه که با تنظیمات زیر برید جلو

 npm install @nimahkh/iran_beauty


حالا بریم کد بزنیم. کافیه که پکیج رو وارد کنیم و به متوداش برسیم.


const geoData=require('./lib/geo-data');
const tehran = Object.freeze({
  latitude: 35.715298,
  longitude: 51.404343
});

const find=geoData.findProvincesAround(tehran, {
  radius: 1000,
  unit: 'km'
});


const provinces=geoData.getProvinces();
const cities=geoData.getCities(1);
const citiesAround=geoData.findCitiesAround(tehran)
const nearestProvince=geoData.findNearestProvince(tehran,{radius:1000,unit:'km'})


خوب الان این فقط یک مثاله.
ممنون از دوستی که به عنوان contributor داخل پروژه همکاری کردند.
ارادت