jsx چیست؟


در مورد jsx شاید قبلا شنیده باشید یا پیش از این با این پسوند کد زده باشید .
اما الان میخوایم ببینیم که JSX چیست .

نوشته زیر از کتاب ری اکت فارسی است

https://github.com/nimahkh/Persian-react-book/blob/master/articles/reactjs/05_What_is_JSX.md


JSX چیست؟

jsx یک فرمت جاوا اسکریپتی برای ایجاد DOM های HTML در قالب یک کامپوننت است .

یک مثال ساده
const Hello =<h1> Hello world </h1>;

در این مثال یک هدینگ ایجاد کردیم که hello world رو داخل متغیر Hello قرار میدهد .
در واقع jsx به کد های جاوا اسکریپت تبدیل میشود و در نهایت یک شئ جاوا اسکریپتی خروجی آن است .

به عنوان مثال
const hello = <h2 className = "IRC"> Hello World </h2>

خروجی کد بالا در جاوا اسکریپت کد زیر خواهد بود :

const hello = React.createElement {
    type: "h2",
    props: {
      className: "IRC", 
      children: "Hello World" 
     }
  }

در jsx میتوانید چندین خط زیر هم بنویسید و یک بلاک ایجاد کنید . اما باید این بلاک میان پرانتز باشد .

const headings = (
    <div id = "Outer">
      <h1>first Head </h1>
      <h2>second Head</h1> 
    </div>
  );

هر بلاک باید داخل یک المان html یا یک تگ باز و بسته باشد . به عنوان مثال ، کد زیر اشتباه است .

const headings = (
     <h1>first Head </h1>
     <h2>second Head</h1> 
   );

تمام attribute ‌های jsx از قانون camleCase استفاده میکنند .

  This will work in JSX 
  <button  = {handleClick} >Click Me</button>
  This will not work in JSX
  <button  = {handleClick} >Click Me</button>
به علت باگ ویرگول ، عبارت در کد نمایش داده نمیشود . به نسخه اصلی در کتاب که در بالا لینک دادم مراجعه کنید

در مثال بالا باید در کد دوم که اشتباه است به با c بزرگ و به شکل camleCase باشد . برای باقی attribute ها هم به همین شکل. به عنوان مثال :‌

const classHtml= <div className="Hello">Hello world</div>;

در مثال بالا className معادل class هست .

اما گاهی اوقات ما قصد داریم چندین کلاس را در یک تگ داشته باشیم .
در مثال زیر دو مدل درست و اشتباه را مقایسه میکنیم .

//Wrong example
const multiClass=<div className="Hello Bye"> two hello and bye </div>

//Correct Example
const multiClass=<div className={["Hello","Bye"].join(" ")}> two Hello and bye </div>

در مثال بالا یک آرایه از کلاس ها ساختیم و با join با فاصله به هم وصل کردیم .

در jsx تمام تگ ها self closing هستند . به این معنی که اگر داخل html یک div خالی باز و بسته کنید در jsx مانند تگ hr self closing است .

slef closing div
<div className="self" />

تگ بالا معادل کد زیر است در html

<div class='self' > </div>