سئوکاری که تولید محتوا انجام میده و کمی هم مارکتینگ بلده


این افراد نیما هراتی را دنبال می‌کنند:

من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
وبلاگنویس http://behabady.ir
https://mabnawp.ir