همیشه خودم رو با عنوان پزشک وبمستر معرفی می کنم، ترکیب چیزی که هستم و چیزی که می خوام باشم! علاقه شدیدی به نوشتن و انتقال تجربه دارم و سعی می کنم هردو این موارد رو به کمک وبمسترخاکستری عملی کنم.