nimarasti این افراد را دنبال می‌کند:

اینجا قصد دارم در خصوص هر چی در زندگی روزمره می بینم بنویسم.
کارشناس ارشد شبکه | (امنیت شبکه && اینترنت اشیاء)
عماد یک پیانیست و آهنگساز است. او در رشته مهندسی صنایع تحصیل کرده و سابقه فعالیت در حوزه بازاریابی و توسعه کسب و کار را دارد.
دانشجوی سابق نوازندگی، معلم پیانو
💉💊