سلام فرمانده

فیلمی را که لینک آن در انتها ضمیمه شده برای دوست شیعه بلژیکی فرستادم؛ می‌دانستم غیر از زبان فرانسوی، انگلیسی هم می‌داند. خیلی ابراز احساس کرد...
گفت: عالی است. کار زیبایی ست. خیلی خوشم آمد و البته باید فرماندمون خوشش بیاید...

دیدم یک مجریِ خارج نشینِ فارسی‌زبان، این اجرا را به تمسخر گرفته. و از نزدیک دیدم، در روز قدس، بزرگ و کوچکِ ایران‌نشینِ فارسی زبان، سر هر چهارراه، از آخرین احساس قلب، این سرود را هم‌خوانی می‌کردند...
لینک آپارات فیلم


تلگرام

ایتا

اینستاگرام

بله

سروش