لباس پیشرفت با قواره ایرانی


توجه کرده‌‌اید که بعضی‌ها در انتخاب و خرید لباس چه قدر دقت می‌‌کنند، همه‌‌ مدل‌‌ها را دیده و آخر هم می‌‌گویند نه! اندازه لباس خوب نبود. باید پارچه بخرم که خیاط الگوی خودم را کشیده و بدوزد. این دقت برای آنکه لباس به تنش بنشیند کار را سخت می‌‌کند ولی نتیجه‌‌ تلاشش #عالی خواهد بود.

اصل حرفم ماجرای خرید یک لباس نیست، ماجرای #پیشرفت کردن یک نظام است. کشورهای مختلف با همه تفاوت‌‌هایی که دارند چه طور ممکن است بر اساس یک الگو پیشرفت کنند و نتیجه بگیرند. اصلاً بر اساس کدام الگو این لباس‌ها را دوخته و به تن ملت‌‌ها کنیم؟

از طرفی وقتی آقا از پیشرفت و آینده‌‌ روشن صحبت می‌‌کنند، خیلی از شما هم می‌‌گویید خب چه طور؟ با کدام الگو؟ شبیه چه کسانی شویم؟

آقا پاسخ می‌‌دهند: « برنامه‌ پیشرفت، برنامه‌ مشخصی است،‌ برنامه‌ فکر شده و سنجیده‌ای است. ملاحظه کردید، الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی که تا پنجاه سال می‌تواند قالب حرکت این کشور در جهات مختلف باشد، تبیین‌، تعیین‌ و آماده ‌شده است، در اختیار صاحب‌نظران است که آن را ورز بدهند و تکمیل کنند و کامل کنند.»

ممکن است بگویید خب چه‌کاری است، چرا این‌همه زحمت بکشیم؟ از همان الگوهای حاضر و آماده‌‌ شرقی و غربی استفاده کنیم، جواب این پرسش روشن است،« غربی‌ها به خاطر این روش و این مدل، خودشان را بدبخت کرده‌اند، مشکلات فراوانی برای خودشان درست کرده‌اند؛ زرق‌وبرق هست امّا باطن و درون، پوسیده و رو به فساد است؛ از آن‌ها ما نمی‌گیریم.»

تا فراموش نکردم یادآوری کنم که ما هم در این ماجرا تماشاگر نیستیم و اثرگذار هستیم. آقا در دیدار با دانش‌‌آموزان گفتند: «شما خودتان را جزئی از فعّالان این نقشه‌ وسیع و همه‌جانبه بدانید و برای آن خودتان را آماده کنید. خودتان را در همه‌ احوال موظّف بدانید که در قبال پیشرفت کشور، خودتان را سهیم و مسئول بدانید.» ٩٧/٨/١٢