به کجا میروم اما ننمایی وطنم

همزمان منتظر نتایج و همزمان در پیش گرفتن گزینه آخر...

وقتی میخوندم یکی از بچه ها تعریف کرد از کسی که خونده بود و قبول نشده بود و رفته بود و الان فوق راضی هست؛ امسال اگه رفتنی شم حداقل دلم خوشه زورم رو برای موندن تو این... اختیاری زدم؛ وطنم ای شکوه پا برجا