رونمایی شبکه کسب و کار نوود


رونمایی از سرویس نوود در اتاق بازرگانی اصفهان
رونمایی از سرویس نوود در اتاق بازرگانی اصفهان

از دی ماه 96 تیم نوود کم کم کنار هم جمع شد و شروع به ساختن سرویس نوود با هدف ایجاد شبکه کسب و کار و مدیریت کردیم که از همون اول با چالش های زیادی روبرو شدیم تا اینکه بالاخره تا اواخر اسفند ماه تونستیم سرویس را تکمیل کنیم و بریم سراغ مراسم افتتاحیه ٬ ما تا به دیروز درگیر مراسم افتتاحیه بودیم و چالش های زیادی برای هماهنگی بین اتاق بازرگانی اصفهان و نماینده مجلس داشتیم ،یکی از سختترین کارها در ایران هماهنگی چندتا سازمان با هم هست خلاصه بعد اینکه چند بار تاریخ افتتاحیه عوض شد بالاخره طلسم افتتاحیه شکست و دیروز افتتاحیه با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان و بخش ITDO و حسن نظر نماینده مجلس سرکار خانم سعیدی و جناب آقای سهل آبادی انجام شد .

در مراسم رونمایی آقای سهل آبادی و خانم سعیدی صحبت هایی درباره ی اهمیت حمایت از ایده ها،جوان ها ، استارت آپ ها و ... انجام دادند که در خبرگزاری های بازنیوز ٬ قلم نیوز ٬ ایمنا پوشش کامل صحبت ها داده شده است.

در آخر ما خوشحالیم که توانستیم با همکاری گروهیمان سرویس نوود | شبکه مدیریت کسب و کار را آماده و رو نمایی کنیم .