سازه فضایی

در اجرای سازه های فضاکار سرعت مهمترین مزیت است. به همین دلیل قبل از هرگونه اقدام ابتدا روش اجرای سازه فضایی انتخاب می‌شود. روش های سازه فضاکار با توجه به شرایط محیطی و نیازهای کارفرما تعیین می‌شود. سازه های فضایی انواع متفاوتی بر اساس کاربرد و شرایط دارند. و نوع سازه فضایی بر روش نصب و اجرای سازه تاثیر دارد. برای تصمیم گیری بهتر پیشنهاد می‌کنیم. مقالات انواع سازه فضایی و اجرای سازه فضایی را مطالعه کنید. برای داشتن بهترین نتیجه بهتر است اهداف و نیازهای خودتان را با  دقت مشخص کنید. اجرای سازه فضایی در سراسر ایران توسط شرکت استاک پیشرو سازه انجام می‌شود. هم چنین تولید اجزای سازه های فضایی در اصفهان هم از خدمات شرکت استاک پیشرو سازه است.

https://3dspaceco.com/