چه تعداد هشتگ تاثیر بهتری در توییتر دارد؟

همانطور که می‌دانیم اولین شبکه‌ی اجتماعی که از هشتگ استفاده کرد توییتر بود

امروزه نه تنها در توییتر بلکه در شبکه‌های اجتماعی دیگر نیز هشتگ استفاده می‌شود و استفاده از آن تاثیر زیادی بر جذب مخاطب می‌گذارد.

در اینجا بر اساس تحقیق Scott Ayres  متوجه می‌شویم که از بین یک الی پنج هشتگ کدام تاثیر بهتری بر مخاطب می‌گذارد و توجه را جلب می‌کند؟

او از سه اکانت خود در توییتر برای این تحقیق استفاده کرده است و در دو هفته در روز‌های خاص و شرایط ثابت این تحقیق را انجام داده است و از این طریق به نتیجه‌ای نسبتا قابل اتکا رسیده است.

اگر به نتیجه‌ی این تحقیق اعتماد ندارید می‌توانید این کار را برای اکانت شخصی خود انجام دهید.

سه روز مشخص در دو هفته را در نظر بگیرید مثلا دوشنبه سه‌شنبه و چهارشنبه و در هر کدام از این روزها تعداد مشخصی هشتگ (۲/۴/۵) استفاده کنید و نتیجه را با این تحقیق مقایسه کنید.

منطق می‌گوید هر چه تعداد هشتگ بیشتر باشد افراد بیشتری توییت شما را می‌بینند و در آن مشارکت می‌کنند.

اما این منطق برای تعداد ۴ هشتگ صدق می‌کرد و میزان جلب توجه مخاطب بعد از آن کاهش میافت. یعنی ۱ تا ۴ هشتگ می‌تواند بهتر از ۵ هشتگ به بالا باشد!

بر اساس آمار بدست آمده، ۴ هشتگ ۱۷.۲۲٪ تاثیر بیشتری نسبت به ۵ هشتگ و ۴۰.۵۳٪ تاثیر بیشتری نسبت به ۲ هشتگ می‌گذارد.

تاثیرگذاری شما اهمیت زیادی دارد زیرا بدون آن مخاطب هیچ گامی به سوی شما برنمی‌دارد.

در نتیجه همیشه بیشتر بهتر نیست و در این مورد ۴ عدد طلایی هشتگ در توییتر است

شما می‌توانید هشتگ خود را در بین متن خود جا دهید تا از حد مجاز کلمات در توییتر گذر نکنید.

همچنین برای زمانبندی توییت‌هایتان می‌توانید توییت‌ها را در تقویم شمسی نوین هاب زمانبندی کنید تا بصورت اتوماتیک در حساب شما منتشر شوند.