11 سوال مهم آیین نامه گرفته شده از کتاب اصلی

بخشی از سوالات اصلی که از کتاب اصلی آیین نامه رانندگی گرفته شده است به همراه پاسخ که متقاضیان گرامی می توانید با خواندن این سوالات و نکات مهم آیین نامه با نحوه سوالات آزمون اشنایی داشته و در روز امتحان بدون استرس بهترین نتیجه را بگیرند.

سوالات مهم ایین نامه رانندگی
سوالات مهم ایین نامه رانندگی


سوالات جزء سوالات پرتکرار آیین نامه رانندگی می باشد که پیشنهاد می کنم حتما 5 دقیقه وقت گذاشته و این 11 سوال مهم را بخوانید.

1- استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه ... ؟

الف- ممنوع است مگر با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح

ب- محدودیتی ندارد.

ج- مجاز است

د- در معابر شهری ممنوع نیست.

جواب صحیح : الف

2- معیوب بودن سیستم تعلیق یک خودرو موجب میشود ... ؟

الف) افزایش آلایندگی گازهای خروجی از موتور میشود.

ب) فرمان پذیری و سیستم هدایت خودرو دچار اختلال شود.

ج) آب رادیاتور جوش بیاورد.

د) روغن موتور به مرور زمان کاهش یابد.

جواب صحیح : ب

3- دو برخورد با مصدوم بیهوش، مهم ترین اقدام کدام است؟

الف- با کشیدن پتو بدن او را گرم نگه داریم.

ب- دادن مایعات و نوشیدنی گرم.

ج- باز کردن راه هوایی تنفس.

د- مصدوم را با تکان دادن بدنش به هوش آورید.

جواب صحیح : ج

4- کدامیک از موارد زیر جز رفتارهای رانندگان پرخطر و پرخاشگرن میباشد؟

الف- بوق زدن های بیهوده و مکرر

ب- استفاده از نور بالا برای اذیت کردن راننده مقابل

ج- رعایت حقوق شهروندی و حریم دیگران در حین رانندگی

د- توهین سایر رانندگان و انجام رفتارهای ناپسند و زشت

جواب صحیح : ج

5- نام این تابلو چیست؟

تابلوی راهنمایی و رانندگی
تابلوی راهنمایی و رانندگی


الف - تقاطع با راه آهن

ب - ورود ممنوع

ج - توقف ممنوع

د – تقاطع

جواب صحیح : د

6- روغن جعبه دنده یا واسکازین هرچند کیلومتر نیاز به تعویض دارد؟

الف - هر ۲۰ هزار کیلومتر

ب - هر ۳۰ هزار کیلومتر

ج - هر ۴۰ هزار کیلومتر

د- هر ۵۰ هزار کیلومتر

جواب صحیح : ب

7- رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟

الف - میزان سواد

ب - شخصیت و درک اجتماعی

ج - میزان ثروت

د - معروف بودن

جواب صحیح : ب

8- در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای است که ؟

الف - سریع تر از وسیله نقلیه دیگر حرکت می کند.

ب - به چپ گردش می کند

ج - به راست گردش می کند

د - به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت میکند.

جواب صحیح : د

9- کلاچ گرفتن باعث کدامیک از موارد زیر می شود؟

الف - کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل کم می شود.

ب - کنترل راننده به حرکت و جهت اتومبیل بیشتر می شود.

ج - پیچیدن به طرفین و چرخاندن فرمان سخت تر می شود.

د – هیچکدام

جواب صحیح : الف

10- هنگامی که قصد دارید از وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می کند در یک جاده شلوغ سبقت بگیرید چه کار باید انجام دهید؟

الف - با فاصله کمی پشت وسیله حرکت کنید تا بتوانید بلافاصله سبقت بگیرید.

ب - چراغ های بزرگ را برای وسایل نقلیه ای که از روبرو می آیند روشن کنید تا اجازه دهند عبور کنید.

ج - در پشت وسیله منتظر بمانید تا راننده به شما اشاره کند که عبور کنید.

د - با فاصله کافی پشت سر وسیله نقلیه حرکت کنید تا بتوانید قسمت جلویی وسیله مذکور را ببینید تا زمان مناسب و ایمن برای سبقت فرا شود.

جواب صحیح : د

11- کدامیک یک از عوامل مهم اتلاف سوخت و انرژی در خودروها محسوب می شود؟

الف- حرکت با سرعت مطمئنه

ب- عدم تنظیم موتور و احتراق بی نظمی در سیلندرها

ج- رانندگی در شب

د- رانندگی در مناطق سردسیر

جواب صحیح : ب