فهرست کتاب ایین نامه رانندگی + سوالات مهم در مورد کتاب

فهرست مطالب کتاب طبق آخرین نسخه موجود تا سال 1400

فصل اول: قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

فصل دوم: رانندگی ایمن

فصل سوم: آشنایی با انواع سیستمهای فنی خودرو و سرویس نگهداری آن

فصل چهارم: فرهنگ رانندگی

فصل پنجم: امداد و نجات

فصل ششم: آلودگی های ترافیک مراجع

هرست کتاب ایین نامه رانندگی

فهرست کتاب ایین نامه رانندگی
فهرست کتاب ایین نامه رانندگی


تغییر کتاب ایین نامه راهنمایی و رانندگی

کتاب ایین نامه راهنمایی و رانندگی از سال 1398 تا امسال 1400 هیچ تغییری نکرده

در صورت تغییر این کتاب صدرصد این صفحه از سایت ویرگول بروزرسانی خواهیم کرد.

سوالات متداول در مورد کتاب ایین نامه راهنمایی و رانندگی

1- می شه فقط با خواندن کتاب ایین نامه بدون خواندن سوالاتایین نامه موجود در اینترنت قبول بشم ؟

صدرصد تمام سوالاتی که در سرتاسر وب می بینید از همین کتاب ایین نامه گرفته شده است.

2- می شه بدون خواندن کتاب از سوالات ایین نامه 1400 استفاده کرد؟

اره سوالات به خاطر راحت بودن و اینکه 4 گزینه ای هست بهترین گزینه برای قبولی در ازمون ایین نامه می باشد.( تمام این سوالات با توجه به کتاب ایین نامه می باشد) پیشنهاد می کنم نکات کلیدی کتاب ایین نامه را مطالعه کنید

3-من سواد زیادی ندارم و این کتاب را می خونم متوجه نمی شم به نظر شما چکار کنم ؟

4- من برای بی سوادی چه سوالاتی بخوانم ؟ خیلی از سوالات سخت هست ؟

معمولا برای افراد بی سوادی افسر راهنمایی به صورت شفاهی سوالاتی که دارای شکل و عکس هستند می پرسند - افراد بی سواد سعی کنند تمام تابلو های ایین نامه رانندگی همراه حق تقدم را خوب یاد بگیرند