شکایت شهرداری از اتحادیه کسب و کار مجازی

نزدیک به چهل روز پیش در جلسه رونمایی طرح نوآفرین رئیس جمهور از خدمات کسب و کارهای مجازی از جمله شرکت های جابجایی هوشمند (تاکسی آنلاین) تمجید نموده و پس از آن نیز در جلسات مختلف از استارتاپ ها به عنوان ابزارهایی برای حل مشکلات کشور یاد کردند.

کسب و کارهای آنلاین بسی خوشحال از این سخنان خود را برای برنامه ریزی توسعه خدمات و سرویس های آماده می نمودند که متوجه شدیم شهرداری تهران در اقدامی تعجب برانگیز با شکایت از اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی، صدور مجوز برای شرکت های تاکسی آنلاین را غیر قانونی خوانده و خواستار لغو آن شده است. همچنین در بخش دیگری از شکایت شهرداری خواستار دریافت عوارض نیز شده است، در صورتیکه بر اساس قانون مالیات ارزش افزوده دریافت هر گونه عوارض از کسب و کارهایی که ارزش افزوده پرداخت می کنند غیرقانونی است.

انتشار این شکایت موجی از یاس و نا امیدی را در میان اکوسیستم استارتاپی کشور به وجود آورده است. آنان با دیدن برخورد سلبی شهرداری و سازمان های معارض دیگر، تصور می کند عمری باید تلاش کند تا به کسب و کار بزرگی تبدیل شود و نهایت اینطور از سوی شهرداری مورد تهدید به تعطیلی شود.

دکتر حناچی شهردار تهران یکی از برنامه های خود را تهران هوشمند اعلام کرده بود اما متاسفانه امروز مجموعه شهرداری تهران را رو در روی کسب و کارهای فناور محور قرار داده است.

به طور قطع همکاری استارتاپ ها با شهرداری تهران تحت تاثیر این شکایت قرار خواهد گرفت