برندشخصی ، برندسازی شخصی و یک راز مهم که نمیدانید

IranBranding
IranBranding

پروفسور رِنه ژوکه فرانسوی از برترین تئوریسین ها و محققین حوزه

#برندسازی_شخصی PersonalBranding

طِی تحقیقی ۶ساله در بیش از ۲۳کشور جهان؛ اصلی ترین و مهمترین اِلمان تمایز؛ تفاوت، موفقیت و برتریِ محضِ یک برند شخصی را در دنیای امروز *سکوتSilence* میداند


(( ژوکه میگوید:

افراد زیادی را با برندهای متفاوت؛ جایگاه های مختلف و شغلهای گوناگون بررسی و آنالیز کردیم. جدا از شرایط خاص و فرهنگ های غالب؛ متوجه شدم اکثر افراد مطرح؛ مشهور و به نوعی #برند در لحضاتی که باید سکوت کنند نه تنها ساکت نیستند بلکه با هیجان و شور، اِدعاهائی زیاد بررویِ کسبو کار، تخصص و برند خود سخنرانی میکنند و نظر میدهند. چه‌در دنیای مجازی و چه واقعی، البته مشاهده شد شدت این امر در جمعهای خصوصی گاها بیشتر است.


از طرف دیگر، تعداد بسیار محدودی از بهترین و جذابترین برندهای شخصی که دیدم (نزدیک به ۱۳۸نفر) همگی متین، و تقریبا همه آنها بسیار بسیار کم حرف بودند،و میدانستند دقیقا کجا چه چیزی را چگونه بگویند.

آنان هم مورد ستایش جامعه شان بودند هم الگوی اکثریت طِیفها؛ هم دارای نگاه و امضای خاصِ خود بودند، هم همیشه بر یک خط و مسیر مشخص گام برداشته بودند. هم در برند فردی و کاری در رتبه های اول کشورشان قرار داشتند و ارجاعات و اطمینان به آنها در حد عالی بود.

آنجا من معجزه به جا سکوت کردن را فهمیدم. اینکه مرز بین اول بودن و دوم بودن همین سکوتها است.

مهم این است برند یک شخص با گفته ها و تائید خودش شکل نمیگرد. تواضع و فروتنی واقعی؛ آرامش و سکوت به جا باعث میشود برندِ شخص همیشه در اوج بماند؛ سکوت معجزه میکند. برندهای ناب و قوی که من دیدم تا ۹۰% شنوده خوبی بودند و سکوت میکردند))

www.ombc.ir