رفتار انسان در انتخاب برند بر مبنای جامعه شناسی زیمل

(( درباره رفتار جامعه، مخاطب و مصرفکننده در انتخاب برندها ))

چرا هنوز بعضی نگرشها و‌ نظریه ها در حوزه ای بغیر از مدیریتِ کسبوکار، بازاریابی، فروش و یا کارآفرینی هنوز به رزو و درست بنظر میآید آنهم نزدیک به بعد از ۱۰۰سال !؟

Georg Simmel-گئورگ زیمل

فیلسوف و جامعه شناس مطرح آلمانی، قطعا از بزرگترین و مهمترین نظریه پردازان و اساتید علم جامعه شناسی و مردم شناسی در قرن اخیر است

✨ نگاهِ خاص اما کلانِ او به جوامع مختلف و سطوح آن، رفتارهای انسانی و گرایشات و تمایلات بیرونی و درونی مردم، نه تنها سالها بعد مورد استفاده اکثر جامعه شناسان مطرح قرار گرفت و بهتر و بروزتر شد، بلکه علم روانشناسی، مدیریت و شاخه های مربوطه گاها بر مبنای نگاه های او گسترش و شکلِ منسجمتری پیدا کرد. ( البته بیشتر در حوزه رفتارشناسی و انتخاب )

✨ وی خالق مکتبی منسجم و کارا در جامعه‌شناسی به نام جامعه‌شناسی صوری است. او معتقد بود باید امور اجتماعی را خالی از محتوای مطلق بررسی کرد و به فُرم‌ها (صورت‌های واقعی) امور اجتماعی اهمیت بیشتری داده شود، چون آنها اصل کارند و بقیه حاشیه ( بعدها نظریه جنگل تئوری در علم مدیریت از این نگاه تقریبا گرفته شد )

✨ زیمل معتقد بود تمایز میان صورت و محتوا، تثبیت جامعه‌شناسی را منجر میشود. یعنی به حال ، آینده و گذشته مربوط نیست و چه در اقتصاد، چه مدیریت و چه روانشناسی، مردم در نهایت برتری ها و محتوا و خدمت را ذاتا درک نخواهند کرد. بلکه به دنبال تفکیک آنها در میان خواستها و رقبای واقعی و غیر واقعی خود میگردند نه چیز دیگری. انسان هرچقدر متمدن و یا غیر آن باشد و در هر سطحی انتخابش فرق نمیکند بلکه جنس،فرم و رنگ متفاوتی میگیرد. بشر در آخر انتخاب خود را بالاخره عوض میکند، شاید در ۱ماه یا ۱سال یا یک قرن... !

✨ تجارتها. کارهای کوچ و متوسط، محصولات و خلق ارزشها بی شک پول سازند و پول مهم است.

اما در نهایت یک جای کار میلنگد. شما نمیدانی بینش اصلی، نگرش عملیاتی و نه شفاهی مخاطب و توده مردم در مواجه با شما در هر سطح و سطری چگونه خواهد بود.

شما یک سری تعاریف، مصداق ها، صفات و تائیدهای سطحی و حتی کمی عمیق میگیرید، اما تمام آن جامعه کاری را شامل نمیشود و فردیت به فردیت مدام در حال تغییر است. با کوچکترین تمایز و تفاوت جدید. رنگ جدید یا رقیب جدیدی که وارد میشود.


ایده اینکه می‌توان جامعه را همچون موضوعی زیباشناختی، اثر هنری ناب بررسی کرد توسط او شکل و فُرم گرفت. اما او همانقدر به این موضع هم اشاره داشت که همانها که زیبا دنیا را می بینند. یا خود هنرگونه و اندیشمندگونه استدلال میکنند، در رفتارهای خرید و انتخابی در نهایت شاید تمایز را برگزینند ولی در طی زمان آنها را در هر جایگاهی ترک خواهند کرد و به سمت کمال و دنیای جدید خواهند رفت. و افراد جدید (رقبای هم سطح جدید) ضحوری قوی دارند. ( اینجاست که سالها بعد کسانی چون میتلربالو و گِریل آرمسترانت نظریه ای بُعد اول رفتار مصرف کننده و در نهایت برندتان پیر میشود را مطرح کردند )


✨ گرچه زیمل جدا از اینکه مورد احترام و پرستش تقریبا همه علاقه مندان و اساتید علم جامعه شناسی است اما مخالفان گردن کلفت زیادی درباره انشقاقات فکری و برداشتهای بزرگان علم مدیریت و روانشناسی از نگاه او داشتند نز دارد.

او بر مایه جامعه شناسی چیزهای به متفکرین بعد از خود داد که حتی امروز از برترین و کارا ترین فرمولهای تجارت هستند. و امروز همه تقریبا متفق القول بر این باورند که در دنیایِ پُر تلاطم امروز هیچ کسبوکار، تجارتِ داخل و خارجی، و برندی در هر مقیاسی؛ در بهترین رسیدگی ها و حالات عمری بالای ۱۵تا۲۰ سال نخواهد داشت مگر اینکه خیلی خیلی با دقت و جدی به رفتار جامعه خود، رفتارهای بلند مدت مخاطب و مصرف کننده خود از زاویه کاملا مخالف، محالاتِ خنده دار، برعکس میل خود، و رقبا نگاه کند و نه دارایی های مشهود و حتی نا مشهود خویش یا تعاریف سطحی و رشد مالی خود !


گردآوری و تنظیم: امید ملائکه - مدیر و موسس ایران برندینگ - www.ombc.ir