مدیر IT، مدیر عامل و مدیر بازاریابی شرکت داده پردازان آذرین وب از سال 94 تا 98، مدیر فناوری اطلاعات شرکت همراه بیمه خلیج فارس، محقق استراتژی بازاریابی محتوا، محقق توسعه شبکه های اجتماعی