تبدیل متغییر ها در جاوا

برای تبدیل متغییر های بزرگتر به کوچیکتر مثلا از double به int به صورت زیر عکل کنید :

double doubleValue = 129.9

int intValue = (int)doubleValue ----output--->129

که اصطلاحا Downward یا Downcasting میگن یعنی تغییرش از بالا به سمت پایین باشه.

وبرای تبدیل متغییرهای کوچیک تر از پایین به بالا به صورت زیر عمل کنید:

byte byteValue = 127

long longValue = byteValue ----output --> 127.0

که اصطلاحا Upward یا Upcasting میگن تغییرش از پایین بالا.

برای درک بهترش من به صورت تصویر همراه با خروجی نوشته شده در جاوا بهتون این مطلب رو نشون میدم.

Upward and Downward in Java
Upward and Downward in Java