سخنان جدید آقای روشنفکر!

این مردم ساده اند،شنیدن دردهایشان از زبان دیگران را دوست دارند

برای رخنه کردن در این مردم کافیست دردو دلشان را به خودشان بگویی!

برای یک راننده تاکسی از گرانی لنت و ترمز و صفحه دیسک و...بگو!

برای یک کنکوری از تبعیض ونابرابری توسط سهمیه دارها بگو!

برای یک زوج جوان از سختی های وام ازدواج گرفتن و هزینه های بالای ازدواج بگو!

برای یک فارق التحصیل بیکار از نظام آموزشی افتضاح بگو!

برای یک کارمند از اقساط عقب افتاده و قیمت پراید بگو


اینگونه میتوانی وارد محدوده اطمینانشان بشوی و عقاید هر چند مزخرف را وارد مغزشان کنی!

هر چیزی که دوست داری و به نفعت است را قالب ذهنشان کنی!
رییس جمهور:مردم از وضعیت معیشت رنج میبردند

وزیر ارتباطات:مخالف فیلتر تلگرام بوده ام

معاون رفاه:خط فقر 3/5 میلیون تومان را گذشته و ما نگران مردمیم

و...پ ن:میدانی که من روشنفکرم! و خود را جزو این مردم نمیدانم

راستی عمویم در حال صحبت کردن از آلودگی هوا برای منکه مشکل تنفسی دارم هست!!!!!