بازاریابی مشاوره (7)- سوال‌ های پولساز برای مشاوران

سوال های پولساز برای مشاوران
سوال های پولساز برای مشاوران


در مقاله‌ی سوال‌ های پولساز برای مشاوران، شما در دو زمینه پنج سوال یاد خواهید گرفت که با مطرح کردن آن‌ها:

  • مشتری را از طفره رفتن در مورد موضوعی که می‌خواهید در مورد آن بیشتر بدانید بازخواهید داشت.
  • چشم‌اندازی واقعی از میزان درآمد مشتری در پروژه‌ای که احتمال دارد به شما بسپارد را به دست خواهید آورد و با برآورد کردن میزان توانا خود و میزان درآمد مشتری از آن پروژه، خواهید توانست یک پیشنهاد رد نشدنی برای او تنظیم کنید. پیشنهادی که میزان دستمزد شما در آن می‌تواند تا حد قابل توجهی بالاتر از حد معمول باشد چون طرز ارائه‌ی پروژه نوعی پشتوانه‌ی منطقی و از همه مهم‌تر جذابیت زیاد برای مشتری دارد.

تمام این موارد با جواب‌هایی که مشتری به پنج سوال شما خواهد داد انجام می‌شود.

مقاله‌ی سوال های پولساز برای مشاوران دو بخش دارد:

  1. سوال‌های مشاوره برای مسئولیت پذیر کردن مشتری
  2. طرز پرسیدن درست سوالات مالی و تعیین چشم‌انداز برای تعیین دستمزد شما

با سوال‌هایی که در ادامه خواهید خواند می‌توانید مشتری را نسبت به پروژه و نسبت به خدمات مشاوره‌ی خودتان متعهدتر کنید.

اگر دیدید که مشتری مشاوره در مسیری که شما از او خواسته‌اید صحبت نمی‌کند این سوال را با حالتی ملایم و آرام از او بپرسید:

(ادامه دارد)