سیزده

دقیقا یک هفته ست که اومدم سر کار جدید. به نظر محیط سالمی داره و بر خلاف شرکت قبلی تقریبا همه چیز روی حساب و کتاب پیش می‌ره.

از همون روز اول که وارد شدم برخوردها صمیمی بود و دو تا از همکارها حسابی همه چیز رو بهم یاد دادن. نوع کاری که باید انجام بدم رو دوست دارم و امیدوارم که اینجا بتونم حسابی رشد کنم.