شش

تا وقتی که دغدغه مردم "یک" باک ۵۰ لیتری بنزین ۱۰۰۰ تومنی باشه و ساعت‌ها توی صف‌های کیلومتری انتظار می‌کشن.. هیچ امیدی برای بهتر شدن اوضاع نمی‌شه داشت.

یعنی هیچ کدوم از خودشون سوال نمی‌کنن چهار روز دیگه که این آخرین باک بنزین ۱۰۰۰ تومنی هم تمام شد، بعدش چیکار میخوان بکنن؟! دیگه با لیتری ۲۵۰۰ تومن هیچ مشکلی ندارن؟! مهم فقط همین دفعه آخر بوده؟!