نه

چند روزی هست که دست راستم درد عجیبی گرفته. درد از مچ شروع می‌شود و به آرنج می‌رسد.

اندازه دردش زیاد نیست، اما همین که ول نمی‌کند کلافه‌ام کرده. مدل دردش شبیه حالی است که انگار برای چند ساعت سر را روی دست گذاشته باشی و خوابیده باشی.

امروز که همکارم دید دائم دارم مچ دستم را نرمش می‌دهم گفت برای چند روز با دست چپ با موس کار کن، خوب می‌شه.

الان تقریبا یک ساعت هست که موس را آورده‌ام سمت چپ و جای کلیک راست و چپ را هم با هم عوض کرده‌ام و تلاش می‌کنم خیلی عادی با دست چپ کار کنم. برای کارهای عادی بد نیست.. اما توی اتوکد و رویت داغانم.. یعنی افتضاح