هشت

دقیقا ۲۰ روز از تیر ماه گذشته و هنوز چشم به راه sms واریز حقوق خرداد نشسته‌ام.

دیروز تا ۱۰ شب دفتر مانده بودم و به حسابدار شرکت که همیشه خدا برای رد کردن لیست‌های دارایی و ارزش افزوده و کوفت و زهر مار دقیقه ۹۰ دست به کار می‌شود، کمک می‌کردم.

امروز صبح که یعنی روز تعطیل من بوده، مدیر عامل زنگ زده که امروز تشریف ببرید شرکت و به خانم دهقان برای ادامه کارهای عقب مانده ایشان کمک کنید.

من نه حسابدار هستم و نه چیزی از کارهای مالیاتی و اینجور مزخرفات سر در می‌آورم. ولی بخاطر اینکه در طول این ۲ سال گذشته که در این شرکت مشغول به کار شده‌ام عین آچار فرانسه همه کاری کرده‌ام، روز پنجشنبه‌ام را تا ساعت هفت و نیم شب باید باید خانم دهقان کلنجار بروم.. یحتمل فردا صبح هم باید بیایم دفتر و ادامه همین مزخرفات را با خانم دهقان تمام کنم.

چهار پنج روز است که هر بار آقای مدیر عامل را می‌بینم بهش یادآوری می‌کنم که به شدت به پول نیاز دارم و لطفا حقوق خرداد ماه من را دستور بدهید واریز کنند.. و ایشان هم ماجرا را به فلان چپ حواله داده‌اند و فقط امروز فردا می‌کنند.

این فقط حقوق است، اضافه‌کاری‌ها را از دی ماه ۹۷ پرداخت نکرده‌اند.

دو تا از قسط‌های بانک عقب افتاده.. قسط بیمه ماشین عقب افتاده.. قبض‌های آب و برق و گاز و تلفن و موبایل پرداخت نشده.. خرج‌های معمولی خانه هم که بماند.

از بس که هر روز برای تامین ساده ترین نیازهای زندگی‌ام باید "صبر" کنم خسته شدم دیگر.. از اینکه از احتیاج آدم سو استفاده کنند خسته شدم..