برچسب اموال چیست؟

لیبل اموال چیست
لیبل اموال چیست


برچسب های اموال با استفاده از شماره سریال یا بارکدی منحصر به فرد تجهیزات را شناسایی می کنند. برچسب اموال یا لیبل اموال معمولاً برچسب هایی هستند که دارای پشتی چسبناک هستند. مواد معمول مورد استفاده در برچسب اموال آلومینیوم آنودایز شده یا پلی استر چند لایه هستند. طراحی های معمول شامل آرم شرکت و حاشیه ای است که کنتراست تجهیزات را ایجاد می کند. بارکدها در برچسب های اموال برای سرعت بخشیدن به ورود داده و کاهش خطاهای ورود به بخش استفاده می شود.

عملکرد های برچسب اموال

برچسب های اموال دارای چهار عملکرد اساسی هستند:

  1. ردیابی تجهیزات: اموال شرکت من کجاست؟ برچسب ها برای ردیابی هنگام حرکت از تخت ابزار به محل ساخت، از محل بارگیری به آزمایشگاه یا فقط از یک اتاق به اتاق دیگر استفاده می شوند. برچسب های دارایی باید با خود دارایی باقی بمانند - در طول عمر آن. برای ورود یا خروج استفاده کنید.
  2. کنترل موجودی کالا: ما چه دارایی هایی داریم؟ برچسب های اموال حلقه مهم هنگام انجام ممیزی های دوره ای از لیست دارایی خود و محاسبه ارزش دارایی در چرخه عمر آن هستند.
  3. جلوگیری از سرقت: آیا می توانید اموال من را برگردانید؟ بازگرداندن یک لپ تاپ یا ابزار ارزشمند به صاحب مناسب را برای هرکسی آسان کنید.
  4. راحتی در پروسه ی MRO (نگهداری، تعمیر و عملیات)

منبع: https://labeliran.blog.ir/post/what-is-asset-label