orezvan این افراد را دنبال می‌کند:

فعال حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری خطرپذیر
وبلاگنویس http://behabady.ir
آيا قانون آزادى را در بند مى كند يا آزادى بدون قانون ممكن نيست؟!
مترجم .
نخستین گام، آگاهیست.
بهترین آرامش تبدیل فکر به واژه است...