Barbarlık çağının bilge hükümdarı Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, Roma'nın çöküşüne çok yakın yaşadı ve sözleri ile vahşi bir topluma dersler verdi.
Marcus Aurelius, Roma'nın çöküşüne çok yakın yaşadı ve sözleri ile vahşi bir topluma dersler verdi.

Marcus Aurelius 2. yüztılda hüküm sürmüş bir Roma İmaparatoru'dur. Ama onu çok farklı kılan şey hem dünyanın en büyük gücünün başında olması hem de aynı anda bilgece sözleri ile bilinen bir filozof olmasıdır. Roma İmparatorluğu, zorbalık ve şiddet ile hatırlanan bir devletti ama onun başına geçen filozof imparator Marcus Aurelius, bugün bile okuyanları doğruluğa sevk edebilecek sözler söylüyordu. Marcus Aurelius'un eserlerinde yazdığı sözlerine baktığımızda onun intikam almaktan insanları men ettiği, iyi amellerin hiç bir zaman yitip gitmeyeceğini söylediği ve ölümden korkamaya karşı çıktığı görülecektir. Bilgece ve filozofça söylenmiş Marcus Aurelius sözleri aslında yeterince bilinmiyor. Elbette iyi ve güzel sözler söylemiş insanlar da çok ama özellikle son yüzyıllarda insanları doğru yönlendirecek sözler söyleyen bilge şahsiyetler yetişmez oldu. Bu yüzden eskiye bakmak ve Marcus Aurelius gibi isimlerin dediklerini bellemek yerinde olabilir.