Edison: Ticaretle bilimi birleştiren adam

Thomas Edison ampulün mucidi olarak biliniyor.
Thomas Edison ampulün mucidi olarak biliniyor.

Einstein ve diğer bilim adamları pek çoğumuzun gözünde tüm hayatını insan bilgisinin genişlemesine adamış ve dünyevi zenginliklerden elini ayağını çekmiş kişiler gibi telakki edilir. Oysa Thomas Edison gibi bazı büyük mucitler ve bilim adamları, bilgi ve ilerlemenin yanında para kazanmaya da büyük önem vermişlerdir. Bunun günümüzdeki örnekleri içinde Bill Gates ve Elon Musk da sayılabilir. Thomas Edison'da aslında bilim eğitimi falan almamıştı ve sadece girişimci ruhu ve zekası sayesinde makinelerin nasıl çalıştığını öğrenerek onları geliştirmeye başladı. O asla vazgeçmeyen bir insandı ve Edison sözleri bu konuda birçok ip ucu içermektedir. Edison, sürekli ümidini yitirmeden çalışmak ve başarıya ulaşmanın yöntemleri üzerine pek çok şey söylemiştir. Onun gençliği zor geçmişti ama otuz yaşında ses kaydeden ilk cihazı icar etti ve sonra hızla servet kazanarak hiç durmadı. Bir süre bir başka ünlü mucit olan Nikola Tesla ile çalıştı ama daha sonra onunla yolları ayrıldı. Edison, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren sistemi geliştirerek ilk ampulü yaptı ve elektriğin evlerde kullanılmasının önünü açtı. Onun gibi dünyayı değiştiren insanlar azdır ama onun önceliklerinden birisi de zengin olmaktı.