Jean-Paul Sartre'ın Ümitsizlik Felsefesi

Sartre son büyük filozoflardan sayılıyor.
Sartre son büyük filozoflardan sayılıyor.

Jean Paul Sartre yirminci yüzyılda yaşadı ve ömrünün neredeyse tamamını Fransa'da geçirdi. Varoluşçuluk felsefesini benimsedi ve bu konuda eserleri o kadar beğenildi ki Nobel ödülünü kazandı. Ama Sartre, bu ödülü geri çevirerek tarihe geçmeyi tercih etti. Sartre'ın felsefesi incelendiğinde ise ilk başta anlaşılması oldukça anlaşılması güç gelebilir çünkü tam olarak neden bahsettiği ve ne demek istediği biraz felsefe formatının dışında bir şeydir. Aslında Jean Paul Sartre modernist Batı düşüncesinin bir özetidir. Ona göre insanın var olmasında önceden gelen her hangi bir öz ya da anlam söz konusu değildir. Yani bu yönüyle idealizmi kesin olarak reddeder. İnsanın varoluşu insan üstü bir irade ya da amaçla llgili değildir ve Sartre'a göre insan rastgele var olmuştur. Sartre, insanın kendi anlamını ve amacını yaratmakla görevli olduğu öne sürer ama aslında bu dedikleri insan tabiatına aykırı ve insanı ümitsizliğe sürükleyen bir şeydir. Jean-Paul Sartre aslında felsefeye son noktayı kendince koymaya çalışmış ve tüm bunlar gereksiz, demek istemiştir. Jean Paul Sartre sözleri de bu yönde bir çok mesaj vermektedir ve birbiriyle tutarlıdır.