اولین نوشتۀ من در ویرگول

سلام به ویرگول (فکر نمی‌کردم یه روزی انقدر قاط بزنم که به ویرگول سلام...